Projektant Technologii Żywienia

Projektant Technologii Żywienia

Od kandydatów oczekujemy:

Oferujemy:

  Osoby spełniające wymogi, zainteresowane ofertą prosimy o skadanie CV ze zdjęciem i LM drogą elektroniczną na adres: hr@tanake.com.pl w tytule "Aplikacja"

  Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, do CV prosimy dołączyć klauzulę:
  „Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tanake Concept sp. z o. o. z siedzibą w 03-924 Warszawa, Ul. Niekłańska 35 lok 1, zarejestrowanąw rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 527-266-78-96 dla potrzeb obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 12 miesięcy.
  Ponadto oświadczam, że poinformowano mnie o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, że posiadam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wskazanych powyżej należy zgłosić bezpośrednio do Tanake Concept sp. z o. o. wysyłając żądanie na adres e-mail:. tanake@tanake.com.pl
  Kariera w Tanake

  Załącz CV

  Załącz list motywacyjny

  

  Dział obsługi klientów
  tel. (+48) 022 336 90 39
  fax (+48) 022 336 90 09

  Recepcja
  tel. (+48) 022 336 90 00

  TANAKE
  ul. Puławska 426
  02-884 Warszawa
  mazowieckie
  Zobacz na mapie >