PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH

W przeszłości sposobem na przechowywanie żywności było stosowanie różnych technik takich jak solenie, suszenie, pasteryzacja, kiszenie czy wędzenie produktów. Inne metody przechowywania polegały na umieszczaniu żywności w jaskiniach, pod ziemią czy w specjalnych pomieszczeniach w których gromadzono bloki lodowe. Jedne z pierwszych „lodówek” do przechowywania żywności zbudowane były z drewnianych skrzyń wyłożonych cyną i cynkiem, izolowane przy użyciu korka, trocin oraz wodorostów.

Początek XX wieku przynosi rozwój w dziedzinie systemów chłodniczych i sposobów przechowywania żywności.

Temperatura wpływa na intensywność procesów życiowych, które zachodzą w produktach żywnościowych oraz na rozwój drobnoustrojów. Mikroorganizmy mogą rozmnażać się bardzo szybko jeśli żywność przechowywana jest w nieodpowiednich warunkach.

Przechowywanie produktów spożywczych i potraw w warunkach chłodniczych należy do skutecznych metod utrwalania żywności. Schładzanie ma minimalny wpływ na smak, teksturę i wartości odżywcze żywności. Należy pamiętać jednak, że chłodzenie ma ograniczony zakres konserwowania żywności. Dla większości produktów spożywczych, możemy spodziewać się przedłużenia okresu przechowywania przez kilka dni. Przechowywanie produktów spożywczych w warunkach chłodniczych na bieżąco ogranicza reakcje (mikrobiologiczne lub enzymatyczne) psucia się do minimum. Należy przy tym pamiętać, że chłodnictwo nie zabija mikroorganizmów i nie zatrzymuje działania enzymów, a jedynie spowalnia ich oddziaływanie na produkt.

Temperatura chłodzenia jest kluczowym czynnikiem przechowywania. Przykładowo, mięso przetrwa 6-10 dni w temp. 0°C, przez jeden dzień w temp. 22°C i mniej niż jeden dzień w temperaturze 38°C.

Łatwo psujące się surowce, półprodukty oraz produkty gotowe należy przechowywać we właściwej, kontrolowanej na bieżąco temperaturze, z zachowaniem łańcucha chłodniczego, w celu uniknięcia ryzyka zagrożenia zdrowia człowieka. W trakcie utrwalania środków żywnościowych metodami chłodniczymi stosuje się niskie temperatury w zakresie 0°C-10°C a niekiedy nawet do punktu zamarzania żywności (-2°C). Temperatury te należy uznać za krytyczne punkty kontroli w systemie HACCP, które powinny być ciągle monitorowane. Brak ciągłości utrzymywania tych temperatur sprzyja rozwojowi drobnoustrojów oraz powoduje szkodliwe zmiany konsystencji, wyglądu i innych cech fizycznych produktów.

Tam gdzie liczy się świeżość produktów spożywczych, szafy chłodnicze muszą sprostać wysokim wymaganiom. Profesjonalne szafy chłodnicze, szafy mroźnicze i komory chłodnicze oferowane przez naszą firmę doskonale spełniają wymagania pod względem jakości chłodzenia, trwałości i niezawodności.

chlodnie-300x143IKEA-KRK-14122010-062-225x300 11_CEiS_Mysiadlo-300x225 szpital_kolobrzeg5-300x225Dział obsługi klientów
tel. (+48) 022 336 90 39
fax (+48) 022 336 90 09

Recepcja
tel. (+48) 022 336 90 00

TANAKE
ul. Puławska 426
02-884 Warszawa
mazowieckie
Zobacz na mapie >